Boligan.se

torsdag, januari 08, 2009

Boliga.no i medierna i Norge

torsdag, november 13, 2008

Vi VANN!!

Boligan har just vunnit SIME Awards i kategorin Best Internet Strategy.

Stor stor tack till alla ni som har stött oss i vår uppstart i Sverige!!

Juryn sa:
"One of the main characteristicas of the internet is to make existing information universally accessible and combine it in innovative ways, thereby creating new information and added value for the internet users. In the process, many internet ventures also disrupt existing markets. By making the housing market more transparent, for example by showing both the time and object has been one the market, as well as the price changes. The winner has created new consumer value that drives users and traffic, and ultimately changes the fundamentals of the real estate brokerage industry. Using transparency and information innovation as a strategy.
The winner is Boligan."

Läs mer på SIME's blogg

måndag, september 29, 2008

Brev från Mäklarsamfundet

Den 12 september fick vi brev från Lars Kilander och Mäklarsamfundet, du kan läsa brevet och vårt svar här:

Brevet från Mäklarsamfundet:
------------------------------------------------------------------

Boligan Sverige Aps / Boligan.se

Danderyd den 12 september 2008

Mäklarsamfundet är bransch- och intresseorganisation för flertalet fastighetsmäklarna i Sverige. Närmare 75% av de svenska fastighetsmäklarna är medlemmar i Mäklarsamfundet. Vi har från ett stort antal fastighetsmäklare mottagit synpunkter på er verksamhet. Fastighetsmäklarna har i sin tur från sina uppdragsgivare fått instruktioner att tillse att deras fastigheter och bostadsrätter inte visas på Boligan.se.

Vi vill därför upplysa om följande fakta. Svenska fastighetsmäklare har till den helt övervägande delen skriftliga exklusiva förmedlingsuppdrag med sina uppdragsgivare. Exklusiviteten innebär att fastighetsmäklaren har en avtalad ensamrätt att besluta om hur objektet skall marknadsföras. Detta innebär att så länge fastighetsmäklaren inte beställt införande av uppgifter om objekt som omfattas av nämnda ensamrätt har ni ingen rättighet att visa uppgifter om objektet.

Genom ert förfarande griper Boligan in i försäljningsprocesen och medför risk för ekonomisk skada för såväl dessa säljare som för fastighetsmäklare. En skada Boligan kommer att hållas ansvarig för.

Jag ber er därför att snarast till mig bekräfta att ni, efter uppmaning därom, tar bort de mäklares/säljares objekt som ni dels redan uppmanats att ta bort dels de ni i framtiden kommer uppmanas att ta bort. Jag emotser sådan bekräftelse senast den 30 september 2008. Vid utebliven eller bristfällig bekräftelse kommer de enskilda mäklarna att underrättas härom med information om vilka rättsliga åtgärder som de vidta.

Med vänlig hälsning

Lars Kilander

------------------------------------------------------------------

Vårt svar:
------------------------------------------------------------------

Lars Kilander, Mäklarsamfundet

Tack för Ditt brev den 12 september 2008, som vi är uppriktigt förvånade över.
Boligan.se är en oberoende sökmotor vars främsta uppgift är att skapa transparans på bostadsmarknaden. Vi är varken köparens eller säljarens språkrör, det är marknaden som bestämmer utvecklingen.

Avsikten med de exklusiva förmedlingsuppdrag som tecknas mellan fastighetsmäklare och säljare är att hindra säljaren från att engagera fler än en mäklare. Som alla avtal gäller detta endast mellan avtalsparterna, d v s säljaren och mäklaren.

Mäklaren skall i sitt arbete tillvarata både köparens och säljarens intresse. Det gör han/hon bl a genom att se till att försäljningsobjektet exponeras på flera olika ställen.

Vi kommer därför att fortsätta med att presentera fastigheter och bostadsrätter som är till salu, till glädje för såväl köpare och säljare som fastighetsmäklare.


Med vänlig hälsning

Bo Blangstrup
Adm. Direktör

Boliga Sverige Aps / Boligan.se

------------------------------------------------------------------